Viltspårskurs
Dag och tid ej fastställd
Plats ej fastställd.